ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD SNEM
SEN - ZNACZENIE ZDROWOTNE i SPOŁECZNE
16-17 września 2022, Gniezno

Szanowni Państwo

pragniemy serdecznie zaprosić na X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 16 oraz 17 września 2022 roku. Zaplanowany Zjazd w 2020 roku został odwołany z powodu Pandemii COVID19. Obecnie planowany Zjazd w 2022 roku jest wydarzeniem nowym, odbywającym się w zupełnie innych realiach otaczającego nas świata.
Z tym wielką mocą zapraszamy powtórnie do starej, polskiej stolicy, gdzie w kameralnej i życzliwej atmosferze Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, będziemy
podejmować refleksję na temat: Sen – znaczenie zdrowotne i społeczne.

Postęp związany z medycyną snu przynagla nas do wielowątkowej i wielodyscyplinarnej wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców, przede wszystkim medyków wielu dyscyplin oraz wszystkich pokoleń. Zaproszeni są nie tylko zaprawieni w bojach związanych z fizjologią i patologią snu, ale także szerokie grono zainteresowanych, którzy tę piękną dziedzinę zamierzają poznać i pokochać. Mamy nadzieję, że gnieźnieńskie spotkanie będzie miejscem owocnych obrad lekarzy wielu specjalności, w tym: neurologów, laryngologów, psychiatrów, pulmonologów, internistów, pediatrów, stomatologów, ale także fizjologów i innych naukowców wielu dziedzin, którzy próbują opisać i rozeznać sprawy związane ze snem.

Dodatkowe zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych aspektami społecznymi zaburzeń snu.

Życzymy sobie skuteczności w tym zaproszeniu, sprawnej organizacji, a także dobrego wrześniowego spotkania.

Dr hab. med. Szczepan Cofta
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wiceprezes PTBS

dr med. Wojciech Jernajczyk
Prezes PTBS

 

 

KOMITET
NAUKOWY

DR HAB.MED. JACEK BANASZEWSKI (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. HALINA BATURA-GABRYEL (POZNAŃ)
DR MED. PIOTR BIELICKI (WARSZAWA)
DR HAB. MED. ANNA BRZECKA (WROCŁAW)
DR HAB. MED. SZCZEPAN COFTA (POZNAŃ)
DR MED. MAŁGORZATA CZAJKOWSKA-MALINOWSKA (BYDGOSZCZ)
DR MED. WOJCIECH JERNAJCZYK (WARSZAWA)
DR MED. ALEKSANDER KANIA
DR HAB. MED. BARBARA KUŹNAR - KAMIŃSKA
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NOWICKI (GDAŃSK)
PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW PIERZACHAŁA (KATOWICE)
DR HAB. MED. TOMASZ PIORUNEK (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. ROBERT PŁYWACZEWSKI (WARSZAWA)
DR MED. TADEUSZ PRACKI (BYDGOSZCZ)
DR N. TECH. JAKUB RADLIŃSKI (RABKA)
DR MED. MICHAŁ SKALSKI (WARSZAWA)
PROF. ROBERT SKOMRO (SASKATOON)
PROF. DR HAB. MED. BARBARA STEINBORN (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. WALDEMAR SZELENBERGER (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. WITOLD SZYFTER (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. PAWEŁ ŚLIWIŃSKI (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. MAŁGORZATA TAFIL-KLAWE (BYDGOSZCZ)
DR MED. MACIEJ TAŻBIREK (KATOWICE)
PROF. DR HAB. MED. ANDRZEJ TYKARSKI (POZNAŃ)
DR HAB. MED. ADAM WICHNIAK (WARSZAWA)
DR MED. ALEKSANDRA WIERZBICKA (WARSZAWA)
DR MED. DOROTA WOŁYŃCZYK - GMAJ (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. JOLANTA ZAWILSKA (ŁODŹ)
PROF. DR HAB. KRYSTYNA SKWARŁO – SOŃTA
DR HAB. MED. MARCIN ŻAROWSKI

 

 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznańskiej

 

KOMITET
ORGANIZACYJNY

DR HAB. MED. SZCZEPAN COFTA (POZNAŃ) - PRZEWODNICZĄCY
PROF. DR HAB. HALINA BATURA - GABRYEL (POZNAŃ)
DR HAB. MARCIN ŻAROWSKI (POZNAŃ)
DR HANNA WINIARSKA (POZNAŃ) - SEKRETARZ
ALEKSANDRA OSTAJEWSKA (POZNAŃ)
DR HAB. MED. TOMASZ PIORUNEK (POZNAŃ)
DR DARIA SPRINGER (POZNAŃ)
DR MONICA VON STEINER - SIENIEWICZ (POZNAŃ)
DR N. MED. TOMASZ TRAFAS (POZNAŃ)
DR HAB. MED. PIOTR BIELICKI
DR MED. MAŁGORZATA CZAJKOWSKA-MALINOWSKA (BYDGOSZCZ)
DR MED. ALESANDER KANIA (KRAKÓW)
DR MED. WOJCIECH JERNAJCZYK (WARSZAWA)
DR MED. MICHAŁ SKALSKI (WARSZAWA)
DR MED. MACIEJ TAŻBIREK (KATOWICE)
DR HAB. MED. PROF. IPIN ADAM WICHNIAK (WARSZAWA)

MIEJSCE
KONFERENCJI

Collegium Europaeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE

 • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej. 

  Zapraszamy do rejestracji.

   

   

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Członkowie PTBS - wpłaty do 31 lipca

  350PLN

  Rejestracja

 • Członkowie PTBS - wpłaty do 31 sierpnia

  450PLN

  Rejestracja

 • Uczestnicy - wpłaty do 31 lipca

  500PLN

  Rejestracja

 • Uczestnicy - wpłaty do 31 sierpnia

  650PLN

  Rejestracja