X ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD SNEM
SEN - ZNACZENIE ZDROWOTNE i SPOŁECZNE
16-17 września 2022, Gniezno

Szanowni Państwo

pragniemy serdecznie zaprosić na X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach 16 oraz 17 września 2022 roku. Zaplanowany Zjazd w 2020 roku został odwołany z powodu Pandemii COVID19. Obecnie planowany Zjazd w 2022 roku jest wydarzeniem nowym, odbywającym się w zupełnie innych realiach otaczającego nas świata.
Z tym wielką mocą zapraszamy powtórnie do starej, polskiej stolicy, gdzie w kameralnej i życzliwej atmosferze Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, będziemy podejmować refleksję na temat: Sen – znaczenie zdrowotne i społeczne.

Postęp związany z medycyną snu przynagla nas do wielowątkowej i wielodyscyplinarnej wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców, przede wszystkim medyków wielu dyscyplin oraz wszystkich pokoleń. Zaproszeni są nie tylko zaprawieni w bojach związanych z fizjologią i patologią snu, ale także szerokie grono zainteresowanych, którzy tę piękną dziedzinę zamierzają poznać i pokochać. Mamy nadzieję, że gnieźnieńskie spotkanie będzie miejscem owocnych obrad lekarzy wielu specjalności, w tym: neurologów, laryngologów, psychiatrów, pulmonologów, internistów, pediatrów, stomatologów, ale także fizjologów i innych naukowców wielu dziedzin, którzy próbują opisać i rozeznać sprawy związane ze snem.

Dodatkowe zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych aspektami społecznymi zaburzeń snu.

Życzymy sobie skuteczności w tym zaproszeniu, sprawnej organizacji, a także dobrego wrześniowego spotkania.

Dr hab. med. Szczepan Cofta
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wiceprezes PTBS

dr med. Wojciech Jernajczyk
Prezes PTBS

 

 

PRACE
ORYGINALNE

PRACE ORYGINALNE ZAKWALIFIKOWANE DO PREZENTACJI NA ZJEŹDZIE:

          Sesja 9, Sala B - Część 1
          17 września w godz. 9.00 - 10.30

 1. Przydatność kwestionariuszy ryzyka w predykcji występowania obturacyjnego bezdechu sennego u pacjentów w programie KOS -ZAWAŁ.
  Danuta Łoboda, Michalina Stepanik, Anna Szajerska-Kurasiewicz, Karolina Simionescu, Maciej Turski, Dagmara Urbańczyk-Świć, Jacek Durmała, Krzysztof S. Gołba. Katowice

 2. Wskaźnik bezdechów i spłyceń (AHI) jako niezależny predyktor pogorszenia funkcji poznawczych u osób z obturacyjnym bezdechem śródsennym.
  Piotr Paprzycki, Grzegorz Raszewski, Agata Skowrońska, Agnieszka Janowska.  Lublin
   
 3. Zależności między wymiarami osobowości mierzonymi NEO-FFI jako element różnicujący pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym.
  Paweł Kwiecień, Joanna Domagała-Kulawik. Warszawa 

 4. Wpływ terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych na senność dzienną i  architekturę snu u chorych z obturacyjnym bezdechem podczas snu. Czy płeć ma znaczenie?
  Tażbirek Maciej, Turek Marta, Konieczna Faustyna, Klimas Filip, Kuźnar Jakub,  Kawalski Henryk,  Kawalski Marcin, Barczyk Adam. Katowice

 5. Zaburzenia oddychania w czasie snu u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca kwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora.
  Karolina Simionescu, Mariusz Adamek, Danuta Łoboda, Anna Szajerska-Kurasiewicz, Krzysztof S. Gołba. Katowice

 6. Ciężki obturacyjny bezdech senny jako odwracalna przyczyna zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego.
  Anna Szajerska-Kurasiewicz, Karolina Simionescu, Danuta Łoboda, Krzysztof S. Gołba. Katowice

 7. Smoking status in relation to obstructive sleep apnea severity (OSA) and cardiovascular comorbidity in patients with newly diagnosed OSA.
  Piotr Bielicki, Anna Trojnar, Piotr Sobieraj, Magdalena Wąsik. Warszawa

 8. Obturacyjny bezdech senny (OBS) u chorych na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF).
  Małgorzata Barnaś, Katarzyna Górska , Marta Maskey–Warzęchowska . Warszawa
  Sesja 15, Sala B - Część 2
  17 września w godz. 15.30 - 17.00

 9. Stopień zaawansowania Zaburzenia Oddychania Podczas Snu (ZOPS) a poziom desaturacji krwi. Propozycja podgrup i nazewnictwa stopni ciężkości ZOPS uwzględniających poziom desaturacji krwi.
  Andrzej Kukwa, Grzegorz J. Hatliński, Hanna Zajączkiewicz. Olsztyn

 10. Wskaźnik masy ciała (BMI) a poziom desaturacji krwi u osób z Zespołem Snu z Bezdechami (ZSzB).
  Andrzej Kukwa, Grzegorz J. Hatliński, Piotr Zapotoczny. Olsztyn

 11. Zaburzenia glikemii u pacjentów z OBS.
  Alicja Płóciniczak, Ewa Wysocka. Poznań

 12. Ocena stężenia we krwi wybranych molekuł adhezyjnych jako wykładników stanu zapalnego u pacjentów z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego.
  Hanna M. Winiarska, Alicja Płóciniczak, Lena Bielawska, Ewa Wysocka, Szczepan Cofta. Poznań

 13. Zaburzenie Oddychania Podczas Snu (ZOPS) a słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR).
  Grzegorz J. Hatliński, Andrzej Kukwa, Piotr Zapotoczny. Olsztyn

 14. Proteza powietrzna czy leczenie chirurgiczne - indywidualizacja leczenia kluczem do sukcesu.
  Jarosław Sova. Dąbrowa -Dabrówka

 15. Kontrola skuteczności miareczkowania aparatem autoCPAP u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym.
  Tomasz Trafas. Poznań

 

REGULAMIN prezentowania Prac Oryginalnych ustnych

Prezentacja prac odbędzie się w formie krótkich referatów podczas 2 sesji prezentacji prac oryginalnych
ustnych. Czas przeznaczony na przedstawienie pracy: 7 minut + 1minuta dyskusji (8-10 slajdów).
Prosimy o przesłanie prezentacji – pliku .pptx o nazwie numer pracy - tytuł pracy (taki jak w programie
szczegółowym, np. (P20)), na adres e-mail biuro@grupaconway.pl do dnia 15 września 2022 roku do
godziny 24.00.
Prezentację należy przygotować w programie Power Point 2016 lub nowszym. Prezentacje inne niż
Power Point powinny być zapisane jako samouruchamiające się.
Filmy nie powinny być umieszczane w prezentacji.
Informujemy, że z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wykorzystanie do prezentacji własnego
laptopa lub komputera. Prezentację można sprawdzić w Biurze Zjazdu przez cały czas trwania Zjazdu -
w czasie, gdy będzie czynne Biuro Zjazdu.

 

KOMITET
NAUKOWY

DR HAB.MED. JACEK BANASZEWSKI (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. HALINA BATURA-GABRYEL (POZNAŃ)
DR MED. PIOTR BIELICKI (WARSZAWA)
DR HAB. MED. ANNA BRZECKA (WROCŁAW)
DR HAB. MED. SZCZEPAN COFTA (POZNAŃ)
DR MED. MAŁGORZATA CZAJKOWSKA-MALINOWSKA (BYDGOSZCZ)
DR MED. WOJCIECH JERNAJCZYK (WARSZAWA)
DR MED. ALEKSANDER KANIA (KRAKÓW)
DR HAB. MED. BARBARA KUŹNAR - KAMIŃSKA (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NOWICKI (GDAŃSK)
PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA (KATOWICE)
PROF. DR HAB. MED. TOMASZ PIORUNEK (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. ROBERT PŁYWACZEWSKI (WARSZAWA)
DR MED. TADEUSZ PRACKI (BYDGOSZCZ)
DR N. TECH. JAKUB RADLIŃSKI (RABKA)
DR MED. MICHAŁ SKALSKI (WARSZAWA)
PROF. ROBERT SKOMRO (SASKATOON)
PROF. DR HAB. MED. BARBARA STEINBORN (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. WALDEMAR SZELENBERGER (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. WITOLD SZYFTER (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. PAWEŁ ŚLIWIŃSKI (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. MAŁGORZATA TAFIL-KLAWE (BYDGOSZCZ)
DR MED. MACIEJ TAŻBIREK (KATOWICE)
PROF. DR HAB. MED. ANDRZEJ TYKARSKI (POZNAŃ)
DR HAB. MED. ADAM WICHNIAK (WARSZAWA)
DR MED. ALEKSANDRA WIERZBICKA (WARSZAWA)
DR MED. DOROTA WOŁYŃCZYK - GMAJ (WARSZAWA)
PROF. DR HAB. MED. JOLANTA ZAWILSKA (ŁODŹ)
PROF. DR HAB. KRYSTYNA SKWARŁO – SOŃTA (WARSZAWA)
DR HAB. MED. MARCIN ŻAROWSKI (POZNAŃ)

 

 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznańskiej

 

PATRONAT HONOROWY

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Warsztaty - Sala C

 1. piątek 16 września, godz. 14.00-14.45
  Aplikacja Terapia Bezsenności jako narzędzie do cyfrowej CBT-I

 2. piątek 16 wrzesnia, godz. 15.00-15.30
  Terapia bezdechu obturacyjnego typu CPAP oraz  BiLevel w praktyce – warsztaty z działania i obsługi urządzeń oraz dopasowania masek.
 3. piątek 16 wrzesnia, godz. 16.00-16.30
  Terapia bezdechu obturacyjnego typu CPAP oraz  BiLevel w praktyce – warsztaty z działania i obsługi urządzeń oraz dopasowania masek.

 4. sobota 17 wrzesnia, godz. 9.00-9.30
  Terapia bezdechu obturacyjnego typu CPAP oraz  BiLevel w praktyce – warsztaty z działania i obsługi urządzeń oraz dopasowania masek.

 5. sobota 17 wrzesnia, godz. 10.00-10.30
  Terapia bezdechu obturacyjnego typu CPAP oraz  BiLevel w praktyce – warsztaty z działania i obsługi urządzeń oraz dopasowania masek.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
>>POBIERZ PROGRAM<<

Złoty Sponsor
Srebrny Sponsor
Sponsorzy

KOMITET
ORGANIZACYJNY

DR HAB. MED. SZCZEPAN COFTA (POZNAŃ) - PRZEWODNICZĄCY
PROF. DR HAB. HALINA BATURA - GABRYEL (POZNAŃ)
DR HAB. MARCIN ŻAROWSKI (POZNAŃ)
DR HANNA WINIARSKA (POZNAŃ) - SEKRETARZ
ALEKSANDRA OSTAJEWSKA (POZNAŃ)
PROF. DR HAB. MED. TOMASZ PIORUNEK (POZNAŃ)
DR DARIA SPRINGER (POZNAŃ)
DR MONICA VON STEINER - SIENIEWICZ (POZNAŃ)
DR N. MED. TOMASZ TRAFAS (POZNAŃ)
DR HAB. MED. PIOTR BIELICKI
DR MED. MAŁGORZATA CZAJKOWSKA-MALINOWSKA (BYDGOSZCZ)
DR MED. ALESANDER KANIA (KRAKÓW)
DR MED. WOJCIECH JERNAJCZYK (WARSZAWA)
DR MED. MICHAŁ SKALSKI (WARSZAWA)
DR MED. MACIEJ TAŻBIREK (KATOWICE)
DR HAB. MED. PROF. IPIN ADAM WICHNIAK (WARSZAWA)

MIEJSCE
KONFERENCJI

Collegium Europaeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Kostrzewskiego 5, 62-200 Gniezno

MAPA DOJAZDU

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE

 • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej. 

  Zapraszamy do rejestracji.

  Noclegi

  Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenta (100m od miejsca konferencji).
   - pokój 1 osobowy w cenie 120 zł netto +23% VAT (cena ze śniadaniem)/dobę
   - pokój 2 osobowy w cenie 200 zł netto +23% VAT (cena ze sniadaniem)/dobę

  Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu prosimy o kontakt pod adresem e-mail konferencje@grupaconway.pl. W kwestiach pytań pod numerem telefonu 721 599 959

  Potwierdzenie noclegu będzie możliwe po dokonaniu płatności za fakturę pro-forma przesłaną za noclegi na podany adres e-mail.

  Dom Studenta - pokoje

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Członkowie PTBS - wpłaty do 31 lipca

  350PLN

  Rejestracja

 • Członkowie PTBS - wpłaty do 14 września

  450PLN

  Rejestracja

 • Uczestnicy - wpłaty do 31 lipca

  500PLN

  Rejestracja

 • Uczestnicy - wpłaty do 14 września

  650PLN

  Rejestracja